ODR-contactpunt

Het Europees platvorm voor de beslechting van geschillen (ODR-platform).

 

Ieder bedrijf die in de Europese Unie gevestigd is en die goederen via internet verkoopt moet de consument informeren over het bestaan van het Online Dispute Resolution-platform (ODR-platform). Dit platform is operationeel sinds 25/02/2016.

 

Het doel van dit platform is de consument procedures van minnelijke geschillenregeling voor te stellen die worden aangeboden door gekwalificeerde entiteiten voor de behandeling van geschillen tussen consumenten en ondernemingen uit de Europese Unie. Als u betrokken bent bij een aanvraag tot onlinegeschillenbeslechting via dit platform of als u een dergelijke aanvraag wilt indienen, kunt u hulp vinden bij het ODR-contactpunt (online dispute resolution) dat vermeld staat op het platform. Dit is een internetplatform opgericht door de Europese Commissie met als doel geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen.

 

Concreet betekent dit: u bent als webshop eigenaar veplicht een electronische link (http://ec.europa.eu/odr) te leggen naar het ODR-contactpunt. De electronische link naar het ODR-platform moet voor de consument gemakkelijk toegankelijk zijn. Het moet niet enkel in de algemene voorwaarden opgenomen worden maar eveneens zichtbaar zijn op elke pagina van de site of in een passende rubriek, idealiter in de rubriek “klantendienst” als er één is, de rubriek “contact” of de rubriek “wettelijke vermeldingen”.