B.T.W.-regels voor online verkoop

Europa vereenvoudigt btw-regels voor online verkoop.

 

Webshops kunnen in de teokomst terecht bij één online loket om aan hun btw-verplichtingen te voldoen voor elke lidstaat waar ze actief zijn. Dit is momenteel nog anders. Momenteel moeten webshops die in meerdere Europese landen verkopen zich registreren in elk van die lidstaten.

 

Er is een vereenvoudiging van de btw-regels voor start-ups en kmo's. Verkopen kleine bedrijfjes voor minder dan € 10.000 aan het buitenland, dan kunnen ze hun btw afhandelen volgens de wetgeving van hun eigen land. Voor kmo's wordt de grens opgetrokken tot € 100.000.

 

De maatregelen gaan in vanaf januari 2019. Vraag meer inlichtingen aan uw boekhouder.